Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“): Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Mgr. Katarína Potúčková – KOUČ PRE TEBA (IČO 52 453 103) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Spoločnosť oprávňujem spracovať svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail a telefónne číslo za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 3 rokov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR.