Koučing so mnou

Katarína Potúčková

Koučing so mnou prebieha ako dôverný, priateľský rozhovor, v ktorom Vám venujem svoju ľudskosť, úprimný záujem, plnú pozornosť a zvedavé otázky bez hodnotenia, posudzovania, či navrhovania riešení.

Počas rozhovoru nachádzate vlastné riešenia a uvedomenia. Objavujete skrytú vnútornú motiváciu riešiť, čo Vás ťaží, či odvahu urobiť prvý krok k zlepšeniu situácie alebo k stanovenému cieľu.

Počet stretnutí si dohodneme podľa Vašej témy a toho, čo chcete koučovaním dosiahnuť, či zmeniť. Niekedy stačí jedno stretnutie, niekedy sú potrebné minimálne tri a niekedy desať.

Máte záujem o moje koučovacie služby?

Po zaslaní potvrdzujúceho emailu Vás budem do 48 hodín kontaktovať a dohodneme si termín osobného stretnutia.