Individuálny klient

Sprevádzam klientov, ktorí chcú zlepšovať partnerské, pracovné vzťahy a pracovať na svojom osobnostnom rozvoji.

Máte problém vo vzťahu a chcete to zmeniť? Zaujíma Vás osobnostný rozvoj?

Ponúkam Vám spoluprácu a sprevádzanie v oblastiach:
  • Medziľudské vzťahy a komunikácia
  • Asertívne povedať NIE
  • Time management
  • Nastaviť hranice toho, čo Vám vyhovuje a čo už je za čiarou
  • Súhlasiť s nesúhlasom
  • Nájsť priestor pre to, čo Vás baví
  • Nebrať si veci príliš osobne
  • Sebadôvera