Firemný klient

Poskytujem služby firmám, ktoré chcú rozvíjať svojich manažérov a kľúčových zamestnancov.

 

Individuálny koučing

Posuňte osobnostný rozvoj manažérov a kľúčových zamestnancov na vyšší level.

Pravidelnými rozhovormi vedenými koučovacím spôsobom naberiete tú správnu rýchlosť vo Vašom osobnostnom rozvoji. Ak školenia, workshopy a knihy nestačia, individuálny rozvoj je pre Vás tou správnou voľbou.

Aké mäkké zručnosti chcete ako manažér rozvíjať?

 • Medziľudské vzťahy a komunikácia
 • Asertívne NIE
 • Time management
 • Konštruktívna spätná väzba
 • Rozvoj zdravej firemnej kultúry a vzťahov na pracovisku
 • Budovanie dôvery
 • Rozvoj podriadených
Mentoring
 • Hodnotenie zamestnancov
 • Motivácia
 • Rozvoj
 • Konštruktívna spätná väzba
Tímový koučing

Pripravuje sa klientovi na mieru, podľa situácie, v akej sa tím nachádza. Pomáha tímu rozvíjať:    

 • Spoluprácu 
 • Efektívnu komunikáciu  
Workshopy
 • Firemná kultúra a vzťahy
 • Toxicita na pracovisku